Ceník služeb  

CENÍK ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KE DNI 1.1.2014 - denní sazby

 
Ubytování
denně
Strava normální
(racionální)
Strava diabetická
1den celkem strava normální
1 den celkem strava diabetická
Jednolůžkový
pokoj
144 Kč
138 Kč
148 Kč
282 Kč
292 Kč
Dvoulůžkový
pokoj
134 Kč
138 Kč
148 Kč
272 Kč
282 Kč
Dvoulůžkový  pokoj
se soc. zařízením
144 Kč
138 Kč
148 Kč
282 Kč
292 Kč
Dvoulůžkový pokoj
č. 52 (menší rozměr)
124 Kč
138 Kč
148 Kč
262 Kč
272 Kč
Třílůžkový pokoj
124 Kč
138 Kč
148 Kč
262 Kč
272 Kč

CENÍK ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A NORMÁLNÍ STRAVU – měsíční sazby

CENA ZA MĚSÍC
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením
Dvoulůžkový pokoj č. 52
Třílůžkový pokoj
Měsíc
28 dní
7 896 Kč
7 616 Kč
7 896 Kč
7 336 Kč
7 336 Kč
Měsíc
30 dní
8 460 Kč
8 160 Kč
8 460 Kč
7 860 Kč
7 860 Kč
Měsíc
31 dní
8 742 Kč
8 432 Kč
8 742 Kč
8 122 Kč
8 122 Kč

CENÍK ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A DIABETICKOU STRAVU – měsíční sazby

CENA ZA MĚSÍC
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením
Dvoulůžkový pokoj č. 52
Třílůžkový pokoj
Měsíc
28 dní
8 176 Kč
7 896 Kč
8 176 Kč
7 616 Kč
7 616 Kč
Měsíc
30 dní
8 760 Kč
8 460 Kč
8 760 Kč
8 160 Kč
8 160 Kč
Měsíc
31 dní
9 052 Kč
8 742 Kč
9 052 Kč
8 432 Kč
8 432 Kč

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU
Ubytování a stravu hradíte z vašeho důchodu. Po zaplacení ubytování a stravy v našem zařízení vám dle zákona o sociálních službách musí zůstat alespoň 15% z vašich příjmů. Pokud váš důchod nepostačuje na plnou úhradu za ubytování a stravu, můžete požádat při uzavírání smlouvy o snížení úhrady. Své příjmy však musíte doložit výměrem důchodu

ÚHRADA ZA ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Základní činnosti jsou hrazeny z příspěvku na péči. Úhrada za základní činnosti se rovná výši přiznaného příspěvku na péči.
Klienti, kteří dosud nemají přiznaný příspěvek na péči, hradí základní činnosti po předložení vyúčtování poskytnuté péče ze svého důchodu. Poté, co vám bude příspěvek na péči přiznán, provedeme vyrovnání úhrady účtované péče za měsíce, za něž příspěvek na péči náleží, se skutečnou výší přiznaného příspěvku na péči. Ceny jednotlivých činností jsou zveřejněny v aktuálním ceníku.

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Fakultativní činnosti hradíte z vašeho důchodu dle aktuálního ceníku.