Jak požádat o přijetí
 • Pokud jste v situaci, kdy zvažujete využít našich služeb, jako první krok Vám doporučujeme prohlédnout si náš Domov. Neumožňuje-li Vám to Váš zdravotní stav, požádejte o prohlídku Domova osobu vám blízkou. Je vhodné termín návštěvy předem dohodnout se sociálním pracovníkem.
 • Také je potřeba vyplnit „Žádost o poskytování sociálních služeb“.
  Tiskopis žádosti získáte:
  1. na městských úřadech, sociálních odborech
  2. přímo u nás u sociálního pracovníka, telefon 554 751 823 nebo 554 230 419
  3. na našich webových stránkách – www.dd-vrbno.cz
  Žádost předejte osobně nebo zašlete poštou na adresu:
  Domov pro seniory Vrbno
  Mnichov 262
  793 26  Vrbno pod Pradědem  
 • Vaše žádost bude posouzena z hlediska možnosti našeho zařízení poskytnout. Vám služby, které potřebujete. Pověření pracovníci také posoudí, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od přijetí žádosti, následně obdržíte písemné vyrozumění.  
 • Před možným nástupem s Vámi vždy chceme jednat osobně. Pokud Vám Váš zdravotní stav nebo jiné okolnosti neumožní návštěvu u nás, navštíví Vás naši pověření zaměstnanci, aby s Vámi projednali Vaše potřeby a Vaše očekávání. Budeme rádi, když Vám při jednání bude pomáhat Vaše rodina nebo jiná blízká osoba.
 • Při konečném rozhodování o přijetí přihlížíme ke konkrétním potřebám žadatelů a aktuálně uvolněnému místu.
 • Budeme-li mít pro Vás volné místo, přejde naše společné jednání k uzavření Smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby je potřeba, abyste nám předložil(-a):
  1. vyjádření ošetřujícího lékaře
  2. výsledek vyšetření RTG plic
  3. výsledek vyšetření o bezinfekčnosti
  4. výsledek vyšetření na bacilonosičství
 • V případě obsazené kapacity Domova budete zařazen(a) do evidence zájemců o naše služby. Poté, co se místo uvolní, bude Vám navržen termín zahájení poskytování služby a společně uzavřeme Smlouvu o poskytování sociální služby.  
 • Zjistíme-li, že námiposkytované služby nesplňují Vaše potřeby, poskytneme Vám informace o dalších možnostech řešení Vaší situace