Poděkování  

Upřímně děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili činnost našeho Domova, zejména:

 • zřizovateli Městu Vrbno pod Pradědem
 • Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
 • Středisku kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem STŘECHA
 • všem dárcům, kteří poskytli finanční nebo věcné dary
 • spolupracujícím dodavatelským firmám
 • supervizorům
 • organizátorům duchovních setkání pro obyvatele Domova
 • členkám Levicového klubu žen ve Vrbně pod Pradědem
 • manželům Gruntovým z Vrbna
 • paní Kotkové z Liptáně
 • všem šikovným lidem, kteří přicházejí potěšit obyvatele Domova kulturními vystoupeními, masážemi atd.
 • zaměstnancům
 • rodinám našich obyvatel
 • uživatelům našich služeb