Rehabilitace a bazální stimulace  

Naše odborně vyškolené masérky poskytují uživatelům relaxační masáže, podporu v nácviku chůze a používání kompenzačních pomůcek, motivují je k individuálnímu cvičení a správnému dýchání. Každý pracovní den se koná skupinové kondiční cvičení.

Domov pro seniory Vrbno využívá v péči o seniory koncept bazální stimulace. Pět pracovnic v sociálních službách absolvovalo odborný kurz a systematicky využívá vybrané techniky ve spolupráci s ostatními členy týmu. Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k nejpopulárnějším ošetřovatelským konceptům. Je to program určený k posílení pocitu hodnoty života pro lidi se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Bazální stimulace je způsob zajištění a uspokojení základních (bazálních) potřeb seniorů, o které se staráme a kteří tyto potřeby neumějí pro svou nemoc vyslovit.