O nás  

Domov pro seniory Vrbno

Vrbno se nachází v malebné zalesněné oblasti podhůří Hrubého Jeseníku, necelé 3 km od města Vrbna pod Pradědem a 9 km od lázní Karlova Studánka. Poskytování péče seniorům zde má tradici od padesátých let minulého století.

Poskytovatel je příspěvkovou organizací, která je zřízena Městem Vrbno pod Pradědem a vystupuje jako právní subjekt, v čele se statutárním zástupcem.

Domov pro seniory Vrbno má kapacitu 76 míst, obyvateli jsou muži i ženy. Naši klienti využívají:
3 jednolůžkové pokoje
17 dvoulůžkových
a 13 pokojů třílůžkových

Domov má vlastní stravovací provoz, prádelnu, kotelnu a výtah z přízemí do 1. poschodí. Služba je pobytová, poskytována celoročně, 24 hodin denně.
Objekt Domova je čtyřpodlažní, a to včetně sklepu a půdních prostor. Kolem budovy se nachází velká zahrada se záhony, okrasnými keři, posezením pro klienty, ohništěm, kuželkami a trenažery pro cvičení. Vstup do zahrady i celé budovy Domova je bezbariérový.

Mapa

Poslání

Posláním Domova pro seniory Vrbno je umožnit prožití důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů služby a jejich kontakty s přirozeným prostředím. Zařízení vytváří klidné, sociální prostředí, přináší uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života.

Cíle služby

 1. vytvářet příležitosti individuálně tak, aby i osoby s vyšší mírou podpory mohly využívat s ohledem na svou aktuální situaci běžně dostupné veřejné služby tím, že zavedeme alespoň jednu veřejně dostupnou službu v Dps Vrbno jak pro uživatele, tak i pro veřejnost
 2. rozvíjet individuální podporu při doprovázení uživatelů (do obchodů, ke kadeřníkovi, na úřady)
 3. rozšířit poskytování bazální stimulace uživatelům s vyšší mírou podpory
 4. pokračovat v úspěšné spolupráci s Levicovým klubem žen a Občanským sdružením Praděd osob zdravotně postižených
 5. rozšířit nabídku aktivizačních činností

Okruh osob, kterým je služba určena

Domov pro seniory Vrbno poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče.

Domov pro seniory Vrbno není určen pro osoby:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • které trpí závažnými akutními infekčními nemocemi
 • u nichž je důvodný předpoklad, že by jejich chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
 • které nepotřebují pravidelnou pomoc druhé osoby

Zásady služby

 • Dodržujeme práva uživatelů:
  a) snažíme se zajistit dostatek soukromí každému uživateli našich služeb
  b) respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav či životní situace.
 • Podporujeme a respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli - uživatel se může rozhodnout o řešení své situace a toto rozhodnutí může i měnit. Navrhujeme možnosti řešení, upozorňujeme na rizika, rozhodnutí necháváme na uživateli, i když s ním nesouhlasíme.
 • Přizpůsobujeme se potřebám - snažíme se být flexibilní a reagovat na potřeby klientů.
 • Usilujeme o vzájemnou toleranci a důvěru - snažíme se, aby nám uživatelé, veřejnost a rodinní příslušníci důvěřovali.
 • Poskytujeme bezpečné služby - minimalizujeme rizika ohrožení zdraví uživatelů i škody na majetku.
 • Zohledňujeme tradice a zvyky uživatelů - snažíme se, aby uživatelé měli možnost zachovat a rozvíjet své zvyky, které dodržovali před tím, než se přistěhovali do našeho zařízení.